Имплантология


Денталния имплант замества естествения корен на вече загубен зъб. Той е изработен от титан към който костта се свързва.
Поставя се чрез хирургична интервенция и след известен период от време се остеоинтегрира /сраства / към костта и става заместител на корена на естествения зъб.

Имплантите заместват вече загубени зъби, без да се налага изпиляване на съседните зъби за мост.

Имплантология - услуги

Имплантология
В ъзстановяване върху импланти

Е динични възстановявания

М ножествени възстановявания

Ц ялостни възстановявания

Запази час
При нас импланта се поставя след панорамна ренгенография и 3D скенер на челюстта, което дава пълна и точна информация за състоянието на костта. Изработваме и 3D шаблон за максимална прецизност. Ако пациента има придружаващи заболявания е необходимо и те да бъдат преконтролирани.
Преди поставянето на имплант се прави обстоен преглед на състоянието на пациента и зъбния статус. При необходимост се извършва предварителна подготовка свързана с проблеми с венците, кариеси, коренови лечение, както и увеличаване на костния обем.
Много важно е да се преустанови тютюнопушенето !!!!!
Хигиената след поставянето на импланта, зависи изцяло от пациента. Необходимо е да се грижите добре, като го почиствате добре и не позволявате наличие на плака около венеца. При лоша орална хигиена може да се стигне до възпалени . За дългосрочния живот на импланта е важна добрата грижа и хигиена.