Ендодонтия

(кореновите лечения)


Ендодонтия

Ендодонтия

Кореново лечение

Еендодонските /кореновите / лечения са дълги и сложни, но се стремят към най –важното – да се запази собствения зъб за възможно най-дълго време. В случай на неуспех , алтернативата е имплант. Първичното лечение на кореновите канали представлява обработка и разширяване на кореновите канал , за да се овладеят налични възпалителни процеси, да се постигне пълна дезинфекция и те да бъдат запълнени по начин, който да не позволява проникване на нови микроорганизм . Предизвикателствата са в труднопроходими, труднооткриваеми , криви с хронифициращи възпалителни процеси, грануломи или некачествено запълнени канали. Срещат се и допълнителни предизвикателства със счупени инструменти останали в кореновите каналите. Ендодонските лечения и релечения се правят винаги с кофердам под ренгенов контрол и микроскопско увеличение.
Предимства на лечение под микроскоп:
- много по-лесно се извършват всички необходими процедури с отлично осветление и увеличение
- много по -лесно е да е да се открият скрити кухини и нетипичнична форма на кореновите канали
- откриване и затваряне на перфорации
- байпасиране или изваждане на сепариран инструмент
- премахване на дентикъл и прохождане на облитерирал канал
- за допълнително удобство , уредът е снабден с видео камера , която позволява визуализиране на изображението на екран
Затова профилирайки се в тази област, при нас избрахме да работим с микроскоп /ZUMAX OMS238O Professional Level /.
Запази час