Хирургия

(екстракция на зъб, обезболяване)


Много важно е след ваденето на зъб да се намери решение за заместването му с имплант или мост, за да не се разместват, наклоняват или прорастват съседни зъби.

Хирургия услуги

Хирургия

Екстракция на зъби без болка

Е кстракция на зъби

М ного добро обезболяване

Е кстракция на ретенирани мъдреци

Запази час